Terapie tváří v tvář - online i osobně.

Péče o duševní zdraví pro firmy, kolegy a jejich rodiny.

DigiTerapie.cz

Společnosti, které využívají naší platformu, a jsou tak blíže svým pacientům a klientům.

DigiTerapie.cz

Koučink, terapie a osobní rozvoj, odkudkoliv.

Získejte pro sebe a své zaměstnance snadný a rychlý přístup k psychoterapii a koučinku. Nemusíte přitom čekat až se uvolní místo, nebo dojíždět do lokality, kde je pro vás vhodný terapeut. S Digiterapií máte přístup odkudkoliv. Z domova, chaty, nebo třeba kanceláře. Jednoduše tam, kde máte soukromí a stabilní internetové připojení.


Výběr z katalogu odborníků

Rychlé objednání termínů dle potřeby

Poradenství online nebo v prostorách poradce

Krátkodobé cílené poradenství, až 5 sezení

Možnost dále pokračovat i v osobních terapiích

Anonymní, zaměstnavatel neví kdo navštěvuje poradenství a nemá na ně žádny vliv

Podpora největší platformy v oblasti osobního rozvoje

DigiTerapie.cz

Klid v duši pro vás i pro vaše zaměstance

Konverzace jsou anonymní a probíhají prostřednictvím zabezpečené aplikace, odkudkoliv.

Flexibilní časová dostupnost terapie a jednoduché plánování pravidelných sezení.

Platforma vytváří prostor k propojení s odborníkem pro zaměstnance i jejich příbuzné.

Digiterapie nabízí časově zaneprázdněným klientům možnost pro setkání s terapeutem.

Přehledné vyúčtování pro vaší firmu na jednom místě.

Šťastnější zaměstnanec

Soukromá sezení probíhají prostřednictvím zabezpečené aplikace v těchto krocích:

 1. Rychlá registrace klienta
 2. Popis tématu (telefonicky / chat)
 3. Výběr terapeuta podle preferencí a zaměření
 4. Rezervace termínu prvního sezení
 5. Online či osobní terapie s odborníkem

Zaměstnanci mohou získat odbornou podporu od licencovaných terapeutů nebo koučů, mohou řešit mimořádné situace ve svém osobním nebo pracovním životě nebo se třeba jen jednorázově poradit v oblasti duševního zdraví.

DigiTerapie.cz

Příklady okruhů poradenství

Bojím se o svou práci.

Poslední dobou je mi na nic.

Se svými rodiči se jenom hádám

Bojím se o své dítě, kterému se ve škole nedaří.

Cítím se v práci šikanovaná a nevím jak tuto situaci řešit.

Manažerský přístup

Témata, která management a lídři často řeší

 1. Motivace týmu
 2. Komunikace negativních zpráv
 3. Konflikty v týmu
 4. Náhlé situace, změny
 5. Stres, vyhoření
 6. Pracovní vztahy a firemní kultura
DigiTerapie.cz

Výhody spokojených zaměstnanců

Klíčem ke zdravé efektivitě zaměstnance je zajištění dlouhodobé motivace. Přístup člověka k práci je dán třemi základními vlivy: jeho charakterem a vrozenými dispozicemi, výchovou a v neposlední řadě současnou situací, ve které se nachází. Právě poslední faktor bývá u člověka proměnlivý a díky pravidelné terapii jej klient může lépe stabilizovat. V České Republice je návštěva psychologa nebo jiného odborníka stále tabu, ovšem z průzkumů plyne, že minimálně ⅔ lidí někdy o návštěvě odborníka uvažovala.

Respondent vnímá online 
schůzky stejně efektivní jako
osobní setkání.
Rychlejší cesta k první terapii.
Nečekejte měsíce na volný termín.
Hodnotí online služby 
jako lépe dostupnou formu 
pro své osobní využití.

Zapojte se do pokroku a získejte pro své zaměstnance skutečně prospěšný benefit

Snížení příznaků

10 000 účastníků s úzkostí a depresí po dobu 12 týdnů

Digiterapie.cz

Produktivita práce

Po 12 týdnech zaměstnanci uvedli, že se cítí více nabití energií, produktivnější a angažovanější.

Digiterapie.cz